Angst, NAT-tanker og Cool Kids

Angst er som udgangspunkt en normalpsykologisk reaktion på noget ubehageligt

Angst er knyttet til det autonome nervesystem; nærmere betegnet det sympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem har med “kamp” eller “flugt”-mode at gøre. Og tjener til menneskets overlevelse. Den anden del af det autonome nervesystem: det parasympatiske nervesystem, er tilgengæld knyttet til fordøjelse, hvile og ro.

*En instruktor på universitetet lærte mig forskellen på de to systemer vha. følgende meget-lidt-kønne remse: "Man pisser og parrer sig med det parasympatiske nervesystem". Jeg overvejede at dele den remse med jer, men for at fremstå ekstra "prof og pæn" lader jeg være...*
Den ikke-hensigtsmæssige og sygelige angst

For mange med autisme og/eller ADHD kan angst være en “følgesvend” (i flotte termer også betegnet som en “komorbid lidelse”).

Men her er der ikke tale om en hensigtsmæssig angst-reaktion. Pludselig oplever man at kroppen “går amok” og reagerer, som om man er ved at blive kørt over af et tog og ikke kan undvige. Det er så riiiimelig spøjst, når man måske bare er på en gå-tur i byen!!!

Men det ubehagelige, der “antænder” angsten, kan være mange ganske “ufarlige” situationer, der vækker mere eller mindre ubevidste minder om noget oplevet ubehageligt.

Negative automatiske tanker

Angsten kan også opstå på baggrund af nogle negative automatiske tanker, der i virkeligheden repræsenterer meget lidt realistiske sandheder om virkeligheden. Men ikke desto mindre er det meget livagtige overbevisninger om fx ens egen værdi

Eksempel: 
Min søn med autisme på 10 har - indtil gennemførelsen af Cool Kids angstbehandling tilpasset børn med autisme i efteråret 17´- haft et behov for at kalde på de voksne eller følge efter os, for at sikre at han ikke pludselig var alene og forladt. 

At blive forladt er og var ikke en reel mulighed, men det var særdeles svært at forstå for vores søn. Særligt qua autismen, der jo indebærer en ringe forestillingsevne.

Hans ikke-hjælpsomme tanker var noget i retningen af: "Hvis jeg ikke kan se mor/far, så har de forladt mig".

I dag arbejder vi med hjælpsomme tanker som: "selvom jeg ikke kan se mor og er usikker, så ved jeg, at hun kommer tilbage og at jeg kan bruge de rolige vejrtrækninger og en behagelig aktivitet imens".

Den uhensigtsmæssige angst bunder altså (ligesom det ses ved depression i øvrigt) i negative automatiske tanker.

*Jeg har omdøbt disse tanker til forkortelsen: NAT-tanker. Jeg kan også opleve angst, men er blevet skarpe på at identificere de NAT-tanker, der ligger bag en angst eller depressiv reaktion, kigge på dem og ændre dem til mere realistiske og venlige tanker. På den måde lindres angsten for mig. Det samme gælder for min søn* 

Teorien om at angst er styret af vores tanker, adfærd, situationen vi befinder os i og igen vedligeholdt af følelsen af fx angst, stammer fra Behaviorismen, teorien om stimuli-respons og derudfra er den såkaldte Kognitive Terapi (og deraf igen Cool Kids angstbehandlingen) udsprunget. En terapiform der har vist sig særdeles effektfuld ift. behandling af angst og depression.

Frugterne af kognitiv angstbehandling

Min søn (og jeg) er blevet meget mindre angst-prægede efter indføringen af Cool Kids behandlingen i hans og vores hverdag. Men det er en vedvarende arbejdsproces. Nye vaner tager tid at lære og at automatisere. Angsten kan og skal ikke undgås, men den kan i stedet nu hensigtsmæssigt omgås.

I næste blogindlæg vil jeg uddybe hvordan vi som forældre er med til at opretholde den sygelige angst hos vores angste børn, og komme med nogle fif til at bryde den onde cirkel. 

Indtil da kan du/i begynde at identificere, hvor meget du/i bruger "Pas nu på at du...." og "hvis du gør det så...".

/Sara Larsen

Litteraturhenvisninger:

Esben Hougaard: “kognitiv behandling af angst og panik”.

Tina R. Kilburn et al.: “Cool kids program tilpasset børn med ASF 2. udgave”. Arbejdshæfte for forældre og børn.

http://pure.au.dk/portal/da/projects/cognitive-behavioural-therapy-for-anxiety-disorder-in-children-with-comorbid-autism-spectrum-disorder(f6f5c3a9-f885-45ee-8c71-98e99fe03cb7).html

file:///C:/Users/John%20Doe/Desktop/ver-2-kognitiv-adfardsterapi.pdf

 

 

 

 

Forfatter: Sara Louise Christiansen

Hejsa - og velkommen på min side! Jeg er - udover at være cand. mag. i audiologopædi (tale-hørepædagogik) - 38 år og mor til en dreng på 12 år med infantil autisme. Derudover har jeg flere års erhvervserfaring som tale-hørepædagog i PPR-regi, hvor jeg har varetaget den talepædagogiske bistand af børn og unge med forskellige tale-sprogvanskeligheder. Jeg har altid haft en forkærlighed for de "skæve børn" og forældresamarbejdet. Og bla arbejdet som primær hjemmetræner for en dreng med autisme og retardering ud fra ABA-metoden (anvendt adfærdsanalyse). Nogle kalder Autisme for "skilsmisse-diagnosen". Jeg tror ikke helt på det, for vi kan aldrig skyde skyld på vores børn, når vores parforhold halter. Jeg er i midlertid skilt fra mine to børns far og sendiagnosticeret med ADHD. Min datter på 9 år har generelle indlæringsvanskeligheder, og begge børn går således på specialskole. Min søn med autisme har også lidt af seperationsangst og derfor har vi været tilknyttet et forskningsprojekt på BUC i Risskov rettet mod børn med autisme og angst, hvor vi arbejdede kognitivt med angsten ud fra en metode, der hedder "Cool Kids". Jeg brænder for at dele ud af min viden og erfaring. Velkommen til!

2 meninger om “Angst, NAT-tanker og Cool Kids”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.