Sometimes I´m more honest than I want – Maybe I should think before I talk?

Måske lidt for ærlig og måske lidt for impulsiv… ?

Sangen: “Think before I talk” af Astrid betragter jeg som en “rigtig ADHD-sang”!  Særligt omkvædet hvor hun bla synger om, at nogle gange er hun måske mere ærlig end godt er og at hun virkelig burde tænke, før hun taler.

I kan høre den via linket her:

Det fortvivlende er, at med ADHD følger der også en manglende laaaannnnggggssssoooommmmm, forudgående overvejelse af, hvordan det man siger, og måden man gør det på, kan opfattes hos modparten.

Jeg har trådt mange mennesker godt og grundigt over tæerne pga det manglende filter. Og som Astrid i sangen også synger, så gør det måske endda lige så ondt på en selv, når man kommer til at gøre en anden ondt, som det gør på modparten.

Vil du hjælpe mig og andre med ADHD til at være den bedste version af dem selv? Så hjælper du nemlig mig/os til at kompensere for mit/vores handicap:

 1. Please – undgå at skælde ud og bære nag til mig.
 2. Men fortæl mig roligt, hvordan du har modtaget beskeden/min adfærd og hvad den gør ved dig.
 3. Og giv mig så tid til eftertanke…
 4. Husk at jeg ikke bevidst ønsker at genere dig.
 5. Husk at jeg er udstyret med en 6-dobbelt motorvej fra impuls/tanke til ord/handling og der bliver altså bare kørt stærkt indimellem, så jeg ikke når at orientere mig ordentlig i trafikken, før jeg kører ind i en anden bil.
Når du roligt fortæller mig, hvordan du opfatter tingene, så hjælper du mig, fordi jeg dermed bliver gjort opmærksom (apropos - du ved - min OPMÆRKSOMHEDS FORSTYRRELSE) på, hvad jeg fik dig til at føle og opleve.

Du kan som hovedregel være 120 % sikker på, at jeg ikke med vilje ønskede at overskride dine grænser og at du får en undskyldning.

I want to think before I talk, but Its not always easy.

Tak fordi du læste med.

/Sara

PS: Jeg har heldigvis fået en forholdsvis velfungerende autopilot nu (medicinen, der hæmmer impulserne og skærper opmærksomhed og koncentrationen), så bumpene på vejene er ikke så markante længere.

Gud ske tak og lov.

Desværre er det ikke alle mennesker med ADHD, som medicinen virker lige så effektivt hos. De mennesker fortjener i endnu højere grad at blive mødt med venlighed og ro.

Myte/fordom: “ADHD er bare en måde at undskylde dårlig opførsel, i stedet for at tage ansvar for egne handlinger”

Hvad er ADHD egentlig?

"ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og ADHD påvirker i varierende grad hjernens evne til at regulere:

- Opmærksomheden

- Aktivitetsniveauet (der kan være for højt eller for lavt)

- Impulskontrollen

Mennesker med ADHD har ofte svært ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation, de er i."

https://adhd.dk/om-adhd/

I dag har man fundet ud af, at ADHD er meget andet end hyperaktive drenge, der forstyrrer undervisningen i skolen. Har du mødt EN person med ADHD, har du mødt EN måde – ud af mange – som ADHD kan manifestere sig på. Derudover kan piger og kvinder med ADHD opføre sig noget anderledes ift mænd med samme bogstavskombination.

"Det er ikke ualmindeligt, at kvinder med ADHD først bliver diagnosticeret som voksne. Mange piger med ADHD bliver ikke bemærket som børn, hvilket skyldes, at de ofte er mere stille og dagdrømmende. De er sjældent hyperaktive, som vi kender det hos drenge med ADHD, som ofte har en mere urolig og til tider forstyrrende adfærd. Pigerne kan virke sky og oplever problemer med at bevare opmærksomheden og få venner/veninder. Derfor bliver de ofte afskrevet som depressive eller dovne. Ofte lider de i stilhed. Nogle kvinder finder først ud af, at de har ADHD efter et af deres egne børn er blevet diagnosticeret." 

file:///C:/Users/John%20Doe/Desktop/Min%20blog/adhd_awareness_danmark_-_kvinder_med_adhd.pdf
Ingen mistanke om ADHD

Min mor og far har tidligere givet udtryk for, at de ikke kunne se, at jeg virkelig skulle have ADHD. Som min mor sagde det, inden min endelige diagnose: “Ingen af mine børn har ADHD!” Og samtidig begrundede hun det med, at jeg gennem en årrække havde været stress-belastet af bla mine børn med særlige behov og en skilsmisse. Og hun mente at det var det, det handlede om.

Hverken min mor eller far havde tænkt ADHD som noget, jeg skulle have. Det er selvfølgelig dejligt at de ikke har tænkt mig som værende “meget afvigende” ift. andre børn og unge, men omvendt har jeg hele min barndom og ungdom følt mig “anderledes” og har oplevet mig selv som “særligt sensitiv”. Og jeg har ofte misforstået andre, er blevet misforstået af andre og ikke kunnet rumme mange mennesker på én gang og derfor let blevet sur/overstimuleret.

Jeg er så heldig at være opvokset i en familie, hvor Gud og Jesus fyldte mine forældres liv og værdisæt. Når jeg siger “heldig”, så mener jeg, at der i mit ADHD-perspektiv blev givet mig en fast ramme og struktur, som helt sikkert har kompenseret for mit indre kaos. Det forklarer også hvorfor at jeg hadede at skulle på lejr eller sove andre steder. Det hed dengang “hjem-ve´”- men jeg tænker det i dag mere som “kendt-struktur-ve”.

Jeg har altid været flittig, stræbsom, engageret, kreativ, musikalsk, åben-mundet, udadvendt, ihærdig og fundet på nogle skøre ting. Jeg har da også gennemført både en flot 3-årig studentertid i gymnasiet, jeg har haft fritidsjobs i hjemmepleje og på ældrecentre, jeg har taget en 5-årig universitetsuddannelse, og haft mange forskellige jobs og fritidsbeskæftigelser. Så mine styrker og ressourcer er til at få øje på – trods alt.

Det HAR dog kostet energi. Jeg har utallige stress sygemeldinger bag mig, mange vikariater frem for fastansættelser. Jeg har døjet med angst og depression, og jeg har haft meget svært ved at planlægge min tid.

Man taler om at der findes 3 typer ADHD:

1. ADHD, kombineret type – forstyrrelser af opmærksomheden, aktiviteten og impulskontrollen

2. ADHD med overvejende forstyrrelse af opmærksomheden – kaldes ofte ADD

3. ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet

https://adhd.dk/om-adhd/ 

 

Ifølge ADHD-konsulent Trish Nymark er der imidlertid hos piger og kvinder dog snarere tale om 4 typer ADHD:

 1.  Den stille type: “De er ofte passive, ”dagdrømmere”, generte/reserverede, ser ud til at høre efter, siger så godt som aldrig noget i timerne og har det bedst bagerst i klassen. De kan være så passive, at de nærmest er apatiske.
  Deres manglende tiltro til sig selv gør, at de ofte siger: ”det ved jeg ikke”, eller ”det har jeg glemt”, når læreren spørger dem om noget i timerne.
  De er ofte uorganiserede, ustrukturerede, glemsomme og nogle gange ængstelige. De har svært ved at komme i gang med skolearbejdet, og lærerne har ofte undervurderet deres kognitive formåen. De har ofte svært ved gruppearbejde og er bange for at blive gjort til grin, hvis de gør eller siger noget forkert.
  Familien kan heller ikke se pigens vanskeligheder, fordi hun ofte fungerer godt hjemme blandt familie og venner, hvor hun føler sig tryg.
  De stille piger risikerer enten ikke at blive opdaget eller opdages i en sen alder, nogen gange først når de læser på en videregående uddannelse, eller når de får børn. De lever i kronisk stress og risikerer at blive deprimerede.”
 2. Den hyperaktive, impulsive type: “Piger, der er hyperaktive, er lettest at spotte. De bevæger sig meget, har uro i hænder og fødder, kan ikke sidde stille, har en støjende adfærd, afbryder andre, taler meget og uden situationsfornemmelse, maser sig på og kan ikke vente på, at det bliver deres tur. De kommer også ofte til skade. De kan have en dårlig finmotorik, deres håndskrift er ofte sjusket/ulæselig, og deres værelse/skoletaske er meget rodet. De betragtes ofte som ”drenge-piger” og kan have succes ved sportslige udfoldelser, hvis de kan beherske deres temperament. Pigernes hyperaktivitet kan vise sig i form af overdreven social og/eller ekstrem snakkesalig adfærd.” 
 3. Den kombinerede type: er både hyperaktive, impulsive og uopmærksomme. De kan fremstå rastløse og støjende. Modsat den hyperaktive, impulsive type har disse piger ringe evne til at koncentrere sig i længere tid ad gangen.
  Deres hyperaktivitet viser sig ved at pille i ting, bl.a. deres hår, negle, kuglepenne mm. De kan være meget snakkesalige og griner/fjoller en del. De har svært ved at arbejde ”stille”. De har tendens til at forstyrre og afbryde andre, skifter hurtigt emne eller omvendt, bliver hængende i det samme emne.
  De kan virke ret dominerende og bestemmende i en gruppe og har svært ved at give sig. De kan have tendens til at overreagere og kan virke ”let antændelige”.
  De betragtes som ”humørsvingende”, irritable og har en lav tolerancetærskel.
  Nogle piger kan virke umotiverede – vil kun det, de selv vil. De kan have svært ved at stå op om morgenen og komme i skole. De kan optræde fjollet, som ”klassens klovn” eller som en ”blærerøv” for at dække over deres vanskeligheder med fx at organisere sig, huske, fokusere m.m.”
 4. Den hyper-fokuserede type:De er meget omhyggelige – f. eks. i forbindelse med skolearbejde – som overkompensation for deres vanskeligheder. Hyper-fokuserede piger kan også være meget svære at identificere. De bruger mange timer på at lave lektier og forberede sig til eksamen – netop som kompensation for deres handicap. De bruger så meget tid og energi på skolearbejde, at de slet
  ikke har tid og energi til at være sociale eller slappe af.
  Disse piger risikerer at blive deprimerede, når kravene bliver for store, for så kan de slet ikke følge med længere, ligegyldigt hvor mange timer om dagen, de bruger på deres skolearbejde.” https://hbpharma.dk/img/produkter/media_secure/adhd-og-piger.pdf

Jeg fulgte min egen intuition og lod mig udrede

Selvom mine terapeuter og psykologer gennem årene ALDRIG har nævnt ADHD som en mulig tilgrundliggende årsag til mine sygemeldinger, så holdt jeg til sidst fast i min intuition og gik til egen læge og blev screenet for ADHD. Det var meget tydeligt, at jeg havde alle symptomerne på det. Så jeg blev viderehenvist til udredning hos psykiater.

Der gik heldigvis kort tid, så blev jeg udredt og opstartede medicin samt fik en mentor tilknyttet ifb mit ressourceforløb. Det var først, da jeg fik diagnosen, at mange brikker begyndte at finde deres rette plads for mig. Og takket være min egen stædighed, en kompetent mentor og lidt ekstra dopamin (medicin) er jeg i dag blevet en glad og stabil udgave af mig selv.

" ...Der findes mange muligheder for at tackle og mestre et liv med ADHD. Uanset hvor uoverskueligt og overvældende det til tider kan føles, så kan du få det bedre. Der er en masse, du selv kan gøre for at kunne håndtere din ADHD, så den ikke styrer dig. Her følger en række vigtige rettesnore: 

- ADHD er en neurobiologisk tilstand. Skyd ikke skylden på dig selv. Det er ikke din skyld! 

- Find ud af, hvad der stresser dig. Er det huslige pligter, at få børnene klar til skole eller dit arbejde? Har du først fået afklaret dette, er det lettere at sætte ind på lige præcis det område. 

- Gør det enkelt. Det kan være nemmere sagt end gjort, men forsøg at undgå situationer, som du ved stresser dig. 

- Få hjælp fra familie og venner. 

- Afsæt tid til dig selv. 

- Prøv at spise og sove på faste tidspunkter. 

- Fokuser på de ting og de personer, der gør dig glad." 

file:///C:/Users/John%20Doe/Desktop/Min%20blog/adhd_awareness_danmark_-_kvinder_med_adhd.pdf

ADHD eller diagnoser skal ikke være en undskyldning for mig, men det kan være en forklaring for mig selv og måske også for andre, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør.

For mig er det ikke blevet en “sovepude” at få ADHD-diagnosen. Snarere “en trampolin” ….Ej, okay…

Diagnosen er for mig blevet et springbræt til personlig udvikling.

/Sara

I kommende indlæg vil jeg dykke mere ned i: "min ADHD og jeg". Det skal bla handle om:

- "Brian-kørsel" og andre bekendelser

- Detalje-rytteri
- MEGA pinlig type og hudløst ærlig

- Den konstante balancegang mellem "for lidt" (1%) og "for meget" (150%)

- Humor som effektiv dopamin bidragsyder

 

Kildehenvisninger:

https://hbpharma.dk/img/produkter/media_secure/adhd-og-piger.pdf

https://adhd.dk/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/ADHD-i-familien-25.10.17-Trish-Nymark.pdf

https://adhd.dk/lever-du-skjult-adhd/

https://adhd.dk/om-adhd/

file:///C:/Users/John%20Doe/Desktop/Min%20blog/adhd_awareness_danmark_-_kvinder_med_adhd.pdf

https://adhd.dk/shoppen/pjecer/pjece-til-foraeldre-kan-det-skyldes-adhd/

ADHD-konsulent i Herning:

https://trishnymark.dk/adhd